You are currently viewing Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 nasza biblioteka otrzymała dofinansowanie z budżetu Państwa na zakup książek oraz elementów wyposażenia biblioteki.

Całkowity koszt programu wyniósł 15 000,00 zł (kwota przyznanego wsparcia finansowego: 12 000,00 zł, a wkład własny: 3 000,00zł).

Zakupiono 417 książek, 14 regałów i 1 szafę biblioteczną.