SP Podłęze

Szkolne Koło PCK

Sekretariat czynny:

Pn. - Pt. 7.30 - 15.30

Przyjmowanie stron:  8.00 – 15.00

Środa dzień wewnętrzny

Szkolne Koło PCK

„Tyle człowiek wart, ile drugiemu może pomóc”

J. Aleksandrowicz

Działalność:

Szkolne koło PCK przy Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Podłężu działa od kilkudziesięciu lat. W swych szeregach skupia uczniów kl. IV–VI, którzy opłacają składki członkowskie i posiadają legitymacje. Członkowie Koła uwrażliwiają się na poszanowanie godności drugiego człowieka, na ludzką krzywdę i cierpienie. Udział uczniów w akcjach PCK ma nie tylko wymiar czysto materialny. To przede wszystkim działalność wychowawcza, propagująca dobroć i chęć niesienia pomocy, która w naszej szkole poprzez postać Patronki św. Jadwigi, nabiera szczególnego wymiaru i zobowiązuje do naśladowania.

Główne zadania:

Głównym kierunkiem naszych działań jest pozyskiwanie środków pieniężnych i świadczenie pomocy na rzecz ludzi najuboższych.

Realizując swoje zadania programowe, uczniowie  krzewią  idee humanitaryzmu i oświaty zdrowia.

Corocznie włączają się w akcję charytatywne:

– Wyprawka dla Żaka,

– Góra Grosza (Pod patronatem)

– Gwiazdka z PCK

– Gorączka Złota

– Tydzień PCK

Ponadto uczniowie biorą udział w szkoleniach z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, gdzie oprócz wiedzy teoretycznej nabywają umiejętności praktyczne, ćwicząc na fantomach masaż serca, sztuczne oddychanie.

Co roku drużyna z naszej szkoły bierze udział w Powiatowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy w Wieliczce zajmując wysokie miejsca. Dzięki przystąpieniu do programy „Ratujemy i uczymy ratować” autorstwa Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy otrzymaliśmy pomoce do nauki w postaci podręczników, płyt oraz fantomów.

Współpraca:

Szkolne Koło PCK utrzymuje stały kontakt i współpracuje z Zarządem Rejonowym PCK w Wieliczce.

Opiekun Szkolnego Koła PCK – Katarzyna Puchała 

22 listopada 2011 r. w Wieliczce odbył się Rejonowy Zjazd Polskiego Czerwonego Krzyża. Podczas spotkania wręczono odznaki i podziękowania dla zasłużonych działaczy z Gminy Niepołomice. Wyróżnione zostały Jolanta Kuźma i Katarzyna Puchała – nauczycielki ze Szkoły Podstawowej w Podłężu. Relacja z tego wydarzenia znajduje się na portalu Miasta i Gminy Niepołomice.

3.12.2022 r.

Nowohuckie Centrum Kultury

W dniu 3.12.2022 r. opiekun Szkolnego Koła PCK p. Katarzyna Puchała wzięła udział w Gali Odznaczeniowej w Nowohuckim Centrum Kultury. W uroczystości uczestniczyły władze PCK oraz województwa małopolskiego z wojewodą Łukaszem Kmitą na czele.
Jubileusz był okazją, aby przypomnieć historię ruchu młodzieżowego w organizacji, a także podziękować oraz uhonorować opiekunów szkolnych kół okolicznościowym medalem 100-lecia Ruchu Młodzieży w PCK 1921-2021.

Z Kroniki PCK

Szkolne Koło PCK

5 grudnia 2019 r. w auli Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce miały miejsce jubileuszowe obchody 100-lecia istnienia Polskiego Czerwonego Krzyża. W spotkaniu z władzami Organizacji i Powiatu uczestniczyły: p. Katarzyna Puchała i p. Aneta Horowska – opiekunowie Szkolnego Koła PCK.

Uroczystość rozpoczęła się uczczeniem Pamięci Osób związanych z organizacją min. p. Jolanty Kuźmy – nauczyciela naszej szkoły. Odśpiewano hymn PCK oraz w krótkich retrospekcjach literackich wyeksponowano ideę pomocy humanitarnej i przypomniano 100 – letnią historię Polskiego Czerwonego Krzyża. 
W programie spotkania znalazło się uhonorowanie odznaczeniami państwowymi, resortowymi oraz medalami pamiątkowymi.

Honorową Odznaką Polskiego Czerwonego Krzyża II stopnia odznaczono opiekuna Szkolnego Koła Panią Katarzynę Puchałę, doceniając tym samym pracę całej społeczności szkolnej na rzecz pomocy drugiemu Człowiekowi.

Ozdobą uroczystości był program artystyczny przygotowany przez zespół Ziarnko.

2019-12-06

Gwiazdka z PCK

Szkolne Koło PCK w dniach 5-12 grudnia przeprowadzi na terenie szkoły zbiórkę pienieżną w ramach akcji „Gwiazdka z PCK”. Pozyskane środki zostaną przekazane do Rejonowego Zarządu PCK w Wieliczce, z którym współpracuje nasza szkoła.

 

SP PODŁĘŻE

Śledź nas w mediach społecznościowych