SP Podłęze

Trzymaj Formę

Sekretariat czynny:

Pn. - Pt. 7.30 - 15.30

Przyjmowanie stron:  8.00 – 15.00

Środa dzień wewnętrzny

PROGRAM „TRZYMAJ FORMĘ!” – XV EDYCJA

ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Nasza szkoła  po raz kolejny przystąpiła do programu „Trzymaj Formę!” przy współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Wieliczce. Organizatorami programu są Główny Inspektor Sanitarny oraz Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców.

 • CEL GŁÓWNY:

Zwiększenie świadomości uczestników programu dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie.

 • CELE SZCZEGÓŁOWE:
  1. Pogłębianie wiedzy o znaczeniu zbilansowanej diety oraz aktywności fizycznej dla organizmu człowieka.
  2. Kształtowanie postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem, odpowiednią jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną.
  3. Dostarczenie wiedzy o informacjach zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych i umiejętności korzystania z nich.

 

 • ZASADY REALIZACJI PROGRAMU:
  1. Program realizowany jest w roku szkolnym 2020/2021.
  2. Uczestnikami programu są uczniowie szkoły podstawowej klas V – VIII.
  3. Program realizowany jest na lekcjach: przyrody, biologii, techniki, wychowania fizycznego, godzinach wychowawczych oraz na różnych formach zajęć pozalekcyjnych.
  4. Program skierowany jest do uczniów, nauczycieli, rodziców oraz środowiska lokalnego.
 • DZIAŁANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI PROGRAMU „TRZYMAJ FORMĘ!”
 1. Poinformowanie uczniów o przystąpieniu do programu „Trzymaj Formę!” oraz zapoznanie ich z założeniami i celami tego programu. Prelekcja na temat zdrowego stylu życia – zbilansowanej diety, Piramidy Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej oraz Talerza Zdrowia. Wyposażenie uczniów w broszurki informacyjne dotyczące programu „Trzymaj Formę!” w dwóch wersjach: dla uczniów i dla rodziców (do przekazania).
 2. Projekt edukacyjny pt.:„Co trzeba jeść, aby być zdrowym” – realizacja zadań projektu przez uczniów klasy 6a (przygotowanie plakatu na temat zdrowego odżywiania oraz prezentacji multimedialnej na temat Piramidy Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej).
 3. Obchody „Światowego dnia bez tytoniu”- przeprowadzeniezajęć z uczniami naszej szkoły na temat nałogu palenia papierosów i jego negatywnych skutków zdrowotnych.
 4. Zagadnienia programowe realizowane podczas lekcji przyrody, biologii, techniki, wychowania fizycznego i godzin wychowawczych:
 • Zasady zbilansowanej diety,
 • Rola aktywności fizycznej w prawidłowym rozwoju dzieci i młodzieży (przykłady ćwiczeń, optymalny wysiłek),
 • Prozdrowotne zachowania w rodzinie,
 • Nałogi i ich wpływ na nasze zdrowie,
 • Rodzaje i funkcje składników odżywczych, wartość energetyczna

określonych produktów oraz  zasady zdrowego żywienia – Piramida Zdrowego Żywienia,

 • Normy żywieniowe – układanie jadłospisów,
 • Sprawdź, co jesz (konserwanty i ulepszacze żywności),
 • „Rozkodowujemy etykiety” – analiza przykładowych etykiet produktów żywnościowych, symbole E,
 • Jak przygotować zdrowy posiłek? (żywność przetworzona i nieprzetworzona, metody obróbki cieplnej i  konserwacji produktów spożywczych),
 • Mierzenie BMI (Body Mass Index).
  1. Propagowanie aktywnego stylu życia poprzez zajęcia wychowania fizycznegoi różnorodne formy zajęć pozalekcyjnych:
 • Gry i zabawy rekreacyjno – sportowe,
 • Organizacja „Dnia Sportu”,
 • Udział uczniów w dodatkowych zajęciach tenisa stołowego i ziemnego.
1

PROJEKT EDUKACYJNY „CO TRZEBA JEŚĆ, ABY BYĆ ZDROWYM”

Projekt edukacyjny „Co trzeba jeść, aby być zdrowym”został zrealizowany przez Paulinę Dymek      w ramach programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!”, podczas zajęć rozwijających z biologii w klasie 6a.

Cele projektu:

Uczniowie zyskują wiedzę o rodzajach i funkcjach składników odżywczych, poznają źródła składników pokarmowych (w jakich produktach znajdują się potrzebne człowiekowi składniki odżywcze), zapoznają się z zasadami zdrowego żywienia  związanymi z Piramidą Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej oraz  poznają inny sposób prezentowania zaleceń żywnościowych w postaci Talerza Zdrowia.

Krótki opis projektu:

Etap I – przygotowanie do realizacji projektu

 Nauczyciel przygotowuje uczniów do pracy metodą projektu – tłumaczy, na czym będą polegały ich działania i zapoznaje uczniów z podstawowymi typami projektów uczniowskich. Nauczyciel wprowadza uczniów w zagadnienia, jakich ma dotyczyć projekt. Przeprowadza pogadankę z uczniami na temat różnych sposobów dbania o zdrowie. Padają różne propozycje. Wśród nich pojawiają się oczywiście zdrowe przekąski, ruch na powietrzu i podczas przerw śródlekcyjnych. Nauczyciel przedstawia prezentację na temat zasad prawidłowego żywienia się i zapoznaje uczniów z najnowszą Piramidą Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej.

Etap II – planowanie

 1. Przedstawienie tematu projektu edukacyjnego: „Co trzeba jeść, aby być zdrowym”, jego głównych celów oraz zaplanowanie działań w ramach jego realizacji.
 2. Przydzielenie uczniom zadań do wykonania w ramach projektu. Z powodu pandemii COVID-19 uczniowie realizują zadania indywidualnie zamiast w grupach zadaniowych.

Do zadań uczniów należy: 

 • przygotowanie plakatu na temat zdrowego odżywiania zainspirowanego przykładem „PiramidyZdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej”,
 • przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat Piramidy Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej uwzględniającej:

– zdjęcie wykonanego plakatu,

– dowolne treści związane z Piramidą Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej (np. 1 – rolę składników pokarmowych: białek, cukrów, tłuszczów, witamin, soli mineralnych, wody w organizmie człowieka; 2 – źródła składników pokarmowych, czyli przedstawienie, w jakich produktach znajdują się potrzebne człowiekowi składniki pokarmowe, 3- zasady zdrowego żywienia).

Uczniowie otrzymują 2 tygodnie czasu na realizację zadań. Następnie mają zaprezentować rezultaty swojej pracy na forum całej klasy w trakcie zajęć on-line.

 1. Przygotowanie instrukcji do projektu zawierającej: temat, cele, metody pracy, terminy, kryteria oceny.
 2. Zawarcie kontraktu.

Etap III – działania

Monitorowanie postępu realizacji działań w projekcie (nauczyciel i uczniowie).

Etap IV – ewaluacje/ocenę projektu

 1. Przedstawienie rezultatów pracy uczniów: prezentacji multimedialnych (PowerPoint) oraz plakatów wykonanych na kartkach brystoluna forum całej klasy podczas zajęć on-line.
 2. Ewaluacja projektu obejmowała: samoocenę podjętych działań przez każdego z uczestników projektu, ocenę pracy każdego ucznia przez wszystkich uczestników projektu, a także przez nauczyciela.
 3. Wybrano najciekawsze prace uczniów.
 4. Podziękowania i gratulacje ze strony nauczyciela ze wskazaniem wszystkich mocnych stron pracy całej klasy.
2

OBCHODY „ŚWIATOWEGO DNIA BEZ TYTONIU”

 

                                                       

W ramach obchodów „Światowego dnia bez tytoniu” każdy nauczyciel przeprowadził                   z uczniami swojej klasy zajęcia na temat nałogu palenia papierosów i jego negatywnych skutków zdrowotnych. W trakcie zajęć:

–  uczniowie poznali skład chemiczny papierosa i choroby układu oddechowego

spowodowane paleniem papierosów,

–  dowiedzieli się co oznacza pojęcie bierny palacz,

– obejrzeli filmy na temat nałogu palenia tytoniu dostępne na YouTube: „Co się dzieje, gdy

PALISZ PAPIEROSY ?” oraz” Co się stanie, gdy RZUCISZ PALENIE? Zmiany

w organizmie – od 1 minuty do 20 lat bez papierosów”.

Ponadto szkolny koordynator programu „Trzymaj Formę!” przeprowadził jedną godzinę zajęć rozwijających z uczniami klasy 6a, podczas których przedstawił im prezentację multimedialną na temat nałogu palenia papierosów i jego negatywnych skutków zdrowotnych,  po czym uczniowie obejrzeli film na temat skutków palenia tytoniu,a następnie układali hasła dotyczące szkodliwego wpływu nikotyny na zdrowie człowieka (np.: ”Nikotyna niszczy zdrowie”).

TRZYMAJ FORMĘ

CERTYFIKAT

XIV EDYCJA PROGRAMU „TRZYMAJ FORMĘ!”

ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Działania realizowane w klasie 7a:

 • Budowa i znaczenie mięśni – pogadanka na temat aktywności fizycznej w życiu każdego człowieka, pokazywanie poszczególnych mięśni w naszym ciele, wytłumaczenie pojęcia zakwasy (metoda burza mózgów), oglądnięcie filmu na temat skutków przyjmowania środków dopingujących oraz filmu „Było sobie życie – Mięśnie i tkanka tłuszczowa”.
 • Higiena i choroby układu ruchu – lekcja została przeprowadzona metodą JIGSA W, klasa podzielona na grupy wcieliła się w ekspertów z różnych zagadnień, następnie utworzone zostały nowe grupy, w skład których wchodzili eksperci z każdej dziedziny, którzy wspólnie rozwiązywali zadania z karty pracy.
 • Witaminy, sole mineralne, woda – gra dydaktyczna mająca na celu utrwalenie wiadomościo witaminach oraz makro i mikroelementach, ich   znaczeniu     w codziennym życiu i produktach, w których możemy je znaleźć.
 • Pokarm – budulec i źródło energii – oglądnięcie 3 filmów edukacyjnych dotyczących znaczenia białek, węglowodanów i tłuszczów, przygotowanie jadłospisów dostarczających wszystkich niezbędnych składników pokarmowych i witamin osobie dorosłej lub nastolatkowi, zaprezentowanie jadłospisów społeczności szkolnej w formie gazetki, przygotowanie piramid zdrowego żywienia.
 • Higiena i choroby układu pokarmowego –  ćwiczenia w obliczaniu wskaźnika BMI, pogadanka na temat sposobów przechowywania żywności w domu, prezentacja na temat zaburzeń  związanych z niezdrowym odżywianiem, sprawdzanie etykiet i składu produktów spożywczych, porównywanie zapotrzebowania energetycznego osób wykonujących różne zawody i będących w różnym wieku.

Działania realizowane w klasach 8a i 8b:

 • Projekt edukacyjny pt.: „Składniki odżywcze, ich rola i źródła”.

Opis projektu:

Uczniowie zostali podzieleni na grupy projektowe.Do zadań każdej grupy należało: 

 • Wykonanie plakatu prezentującego składniki odżywcze (białka, węglowodany – cukry, tłuszcze, witaminy, składniki mineralne) w produktach spożywczych. Technika dowolna, wielkość formatu – wystarczy A3, ale może być A0 lub A1.
 • Przygotowanie broszury informacyjnej dotyczącej pięciu grup produktów spożywczych: warzyw i owoców, produktów zbożowych, mleka i przetworów mlecznych, produktów białkowych i tłuszczów; zawierającej informacje, jakie składniki odżywcze dostarczają poszczególne grupy produktów.

Uczniowie, którzy dobrze wykonali zadania otrzymali pozytywne oceny z przedmiotu biologii.

 • Zorganizowanie szkolnego etapu konkursu „Wszczep sobie zdrowie”, który ma na celu m. in. kształtowanie zainteresowań fizjologią i anatomią człowieka, rozwijanie i pogłębienie wiedzy na temat chorób zakaźnych, cywilizacyjnych, społecznych oraz popularyzację zdrowego stylu życia.

 

rok szkolny 2018/2019

XIII EDYCJI PROGRAMU „TRZYMAJ FORMĘ

Zadania do

realizacji

Sposób

realizacji

Odpowiedzialni

Czas realizacji

Poinformowanie uczniów o przystąpieniu do programu „Trzymaj formę”.

Zapoznanie uczniów
z założeniami i celami programu „Trzymaj formę”

 i z kalendarzem planowanych przedsięwzięć.

Przedstawienie celów          i zadań Programu.

Prelekcja koordynatora na temat zdrowego stylu życia – zasad zbilansowanej diety, Piramidy Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej oraz Talerza Zdrowia.

Rozdanie broszurek informacyjnych uczniom    w dwóch wersjach: dla uczniów i dla rodziców.

Koordynator

programu

Październik 2018r.

„W zdrowym ciele zdrowy duch”

 

Zajęcia ruchowe dla uczniów przebywających wświetlicy szkolnej, promujące aktywność fizyczną.

Wychowawca świetlicy

Październik 2018 r.

Projekt edukacyjny – „Zdrowy styl odżywiania”

Zajęcia z uczniami klasy 7a i b dotyczące zasad prawidłowego żywienia – działaniarealizowane  w trakcie lekcji:

– wykład nauczyciela na temat budowy układu pokarmowego człowieka,

– uczniowie oglądają film przedstawiający ile kalorii powinno się spożywać dziennie,

-uczniowie dokonują obliczeń dziennego zapotrzebowania kalorycznego z zastosowaniem internetowego kalkulatora podstawowej przemiany materii (PPM) według wzoru Harrisa-Benedicta, uwzględniającego takie czynniki jak: płeć, wiek, wzrost, masa ciała,

– BMI (indeks masy ciała) – uczniowie dowiadują się co to jest i jak obliczyć ten wskaźnik,

– nauczyciel wyświetla prezentację multimedialną na temat składników pokarmowych,

– uczniowie wyszukują przepisów na zdrową sałatkę – „Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki”,

– Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej oraz Talerz Zdrowia – wykonanie prac plastycznych przez uczniów i gazetki klasowej z najlepszych prac,

– nauczyciel wyświetla film z udziałem Pascala Brodnickiego promującym zasady zdrowego żywienia i aktywność fizyczną,

– uczniowie zyskują wiedzę na temat chorób szerzących się drogą pokarmową oraz groźnych chorób związanych z zaburzeniami odżywiania na tle psychicznym – oglądają film edukacyjny o bulimii i anoreksji,

– uczniowie przygotowują ankiety na temat zdrowego żywienia.

Nauczyciel biologii

Listopad 2018 r.

 

 

 

 

 

 

„Zbilansowana dieta”

Uczniowie klasy 5apoznają: rodzaje i funkcje składników odżywczych, zasady zdrowego żywienia  związane z Piramidą Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej oraz  inny sposób prezentowania zaleceń żywnościowychw postaci Talerza Zdrowia.

Uczniowie wykonują prace plastyczneprzedstawiające Piramidę Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej lub Talerz Zdrowia dla dziecii młodzieży w wieku szkolnym.

Koordynator programu

Styczeń 2019 r.

„Sąd nad papierosem”

Uczniowie poznają skład chemiczny papierosa i choroby układu oddechowego spowodowane paleniem papierosów, dowiadują się co oznacza pojęcie bierny palacz, oglądają film na temat nałogu palenia tytoniu. Uczniowie układają hasła dotyczące szkodliwego wpływu nikotyny na zdrowie człowieka (np.: ”Nikotyna niszczy zdrowie”).                                       

Nauczyciel biologii

Luty 2019 r.

„Zdrowie na talerzu”

Uczniowie poznają rodzaje i funkcje składników odżywczych, wartość energetyczną określonych produktów oraz zasady zdrowego żywienia – Piramida Zdrowego Żywienia.

Nauczyciel techniki

Maj 2019 r.

„Sprawdź, co jesz” oraz „Rozkodowujemy etykiety”

Uczniowie uczą się odczytywania składu

z etykiety na produktach (analiza przykładowych etykiet produktów żywnościowych), nabywają wiedzę o  dodatkowych

substancjach znajdujących się w żywności – symbole E (konserwanty i ulepszacze żywności).

Nauczyciel techniki

Maj 2019 r.

Jak przygotować zdrowy posiłek?

Uczniowie zapoznają się z pojęciami: żywność przetworzona i nieprzetworzona. Dowiadują się jak należy przygotować zdrowy posiłek.

 

Nauczyciel techniki

Maj 2019 r.

Propagowanie aktywnego stylu życia poprzez zajęcia wychowania fizycznego i różnorodne formy  zajęć pozalekcyjnych

– Organizacja szkolnych turniejów w grach zespołowych:

„5 mikołajkowy turniej tenisa stołowego”.

– Udział uczniów               w różnorodnych międzyszkolnych                 i pozaszkolnych zawodach sportowych, m.in. w : „Turnieju piłki nożnej          o Puchar Tymbarku”,

gminnych  zawodach         w piłce ręcznej, koszykowej, siatkowej, piłce nożnej i  tenisie stołowym oraz

gminnych biegach przełajowych i zawodach lekkoatletyczne.

– Realizacja projektu sportowego „Piłka nożna jest dla wszystkich”.

– Udział uczniów               w dodatkowych zajęciach tenisa stołowego.

– Uczęszczanie uczniów na basen.

– Uczestnictwo uczniów    w SKS.  – Organizowanie środowiskowych imprez rekreacyjno – sportowych np.:Dnia Sportu.                 – Organizowanie gier          i zabawrekreacyjno – sportowych.

Nauczyciele

Wychowania Fizycznego

Nauczyciele zgodnie   z harmonogramem imprezy

   Cały rok

Przekąski, przegryzki

„Smaczne, zdrowe, kolorowe”

Przygotowanie przez nauczycieli na Festyn Rodzinny zdrowego poczęstunku  (z warzyw, owoców, mąki owsianej – ciasteczek) wraz                 z przepisami wykonania poszczególnych przekąsek do rozdania dla zainteresowanych osób.

Nauczyciele

Czerwiec 2019 r.

Zakończenie realizacji zadań programu „Trzymaj formę”

Podsumowanie realizacji programu. Prezentacja multimedialna działań wykonanych przez uczestników programu.

Złożenie sprawozdania do PSS-E.

Koordynator

programu

Czerwiec 2019 r.

 

1

Uczniowie klas czwartych wzięli udział w projekcie edukacyjny pt.: „Jedz owoce i warzywa!”w ramach realizacji programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!”.

Uczniowie zostali podzieleni na grupy. Każda grupa wylosowała karteczkę z nazwą warzywa lub owocu i z listą zadań do wykonania. Do zadań każdej grupy należało:  zebranie informacji na temat występowania danego warzywa/owocu i jego wartości odżywczych, przedstawienie przepisu na danie z jego zastosowaniem oraz przygotowanie reklamy warzywa/owocu (hasła lub krótkiego wierszyka reklamowego)  zachęcającej kolegów i koleżanki z klasy do jego spożywania. Uczniowie otrzymali 2 tygodnie czasu na realizację zadań.Następnie poszczególne zespoły zaprezentowały rezultaty swojej pracy na forum całej klasy w formie prezentacji multimedialnej (PowerPoint) lub plakatu na kartce brystolu.Część uczniów wybrała indywidualną formę pracy i samodzielnie opracowała zadania z projektu.

Dzieci wykazały się pracowitością i kreatywnością, przygotowując poczęstunki dla wszystkich według przepisów z prezentacji oraz konkursy z nagrodami (np. zjedzenie plastra cytryny bez kwaśnej miny). Uczniowie wspólnie z nauczycielem dokonali oceny pracy każdej grupy oraz osób samodzielnie wykonujących projekt. Nauczyciel dodatkowo poprosił uczniów o wydrukowanie na stronie A4  prezentowanego przepisu na danie z jego zastosowaniem i umieszczenie na niej rysunku lub zdjęcia danej potrawy. Wybrano  najciekawsze przepisy, które wykorzystano do zrobienia gazetki dotyczącej zdrowego żywienia w jadłodajni szkolnej. Część uczniów zostawiła plakaty, z których wykonano gazetkę w sali przyrodniczej.

 

2

SPRAWOZDANIE Z OBCHODÓW ŚWIATOWEGO DNIA WODY

W dniu 21.03.2019 r. odbył się apel dla uczniów naszej szkoły z okazji obchodów Światowego Dnia Wody i Pierwszego Dnia Wiosny, zorganizowany wspólnie przez nauczyciela biologii Żanetę Biernat-Tkocz oraz  nauczyciela przyrody Paulinę Dymek.  W tym wydarzeniu uczestniczyła Pani Sylwia Nowakowska z Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej  z Wieliczki, która prowadzi nadzór nad programem edukacyjnym „Trzymaj Formę!”w naszej szkole. Nauczycielka Paulina Dymek poinformowała wszystkich zgromadzonych o uczestnictwie naszej szkoły w wyżej wymienionym programie oraz o jego głównych celach.

Apel rozpoczął się od wysłuchania fragmentu piosenki Marka Grechuty pt.: ”Wiosna – ach to Ty” i wspólnym zaśpiewaniu refrenu, co wprowadziło wszystkich uczestników w radosny nastrój, przyświecający momentowi nastania wiosny i budzącej się do życia przyrody.

Spotkaniepoprowadziły uczennice starszych klas: Aleksandra Rudek, Aleksandra Knap, Aleksandra Czuma, Małgorzata Zięba z klasy 7a;Julia Narkiewicz, Katarzyna Zabłocka, Adrianna Kuglin-Porosło z klasy 7b oraz uczennice z klasy 8b – Gabriela Płoskonka, Magdalena Czaplak i Joanna Jędryka.Uczennice wystąpił w wiosennych strojach z wiankami na głowach, wręczyły też wianki Pani Dyrektor i  naszemu Gościowi Pani S. Nowakowskiej.„Wodno – wiosenny” charakter spotkania oddawał też ubiór uczniów najmłodszych klas              w kolorze zielonym (symbol powitania wiosny) lub niebieskim (symbol wody).

W pierwszej części apelu uczennice przedstawiły prezentację multimedialną o wodzie nawiązującą  do tegorocznego hasła Światowego Dnia Wody, które brzmi: „Dostęp do wody dla wszystkich”. Prezentacja miała na celu zwrócenie uwagi uczniów na problem dużego zużycia wody na świecie oraz zaistniałą potrzebę jej oszczędzania. Następnie uczennice wraz z nauczycielką Żanetą Biernat-Tkocz przeprowadziły quiz, sprawdzający wiedzę młodszych uczniów z zakresu prezentowanych treści. Na zakończenie pierwszej części apelu,nauczycielki odpowiedzialne zajego organizację wrazz uczennicami go prowadzącymi,nauczyły młodsze dzieci refrenu piosenki o wodzie pt.: „Kap, kap” (z płyty Muzolaki Muzykalne Dzieciaki), po czym wszyscy wspólnie zaśpiewalipiosenkę .

W drugiej części apelu nastąpiło wręczenie nagród uczniom, którzy w tym semestrze uczestniczyli oraz zdobyli nagrody w różnych konkursach.Pani Dyrektor wraz z naszym Gościem, przy pomocy organizatorek i uczennic prowadzących apel, wręczyły dyplomy wraz z nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Nadleśnictwo Niepołomice uczniom za udział i zdobycie najwyższych miejsc w Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym „Na ratunek Ziemi”. Nauczycielki Monika Czarnocka-Milik i Magdalena Szewczyk również wręczyły dyplomy z nagrodami rzeczowi uczniom nagrodzonym w organizowanych na terenie szkoły konkursach: „Moja ulubiona książka”, „Konkurs mitologiczny” oraz „Mam kota na punkcie mleka”. Zwycięzcom gratulujemy!

Apel zakończył się ponownym zaśpiewaniem refrenu piosenki Marka Grechutypt.: „Wiosna – ach to ty”.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom apelu za przybycie!

Żaneta Biernat-Tkocz i Paulina Dymek

XII EDYCJA PROGRAMU „TRZYMAJ FORMĘ!”

ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Nasza szkoła przystąpiła do programu „Trzymaj formę” przy współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Wieliczce. Organizatorami programu są Główny Inspektor Sanitarny oraz Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców.

 • CEL GŁÓWNY:

Zwiększenie świadomości uczestników programu dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie.

 • CELE SZCZEGÓŁOWE:
  1. Pogłębianie wiedzy o znaczeniu zbilansowanej diety oraz aktywności fizycznej dla organizmu człowieka.
  2. Kształtowanie postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem, odpowiednią jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną.
  3. Dostarczenie wiedzy o informacjach zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych i umiejętności korzystania z nich.

 

 • ZASADY REALIZACJI PROGRAMU
  1. Program realizowany jest w roku szkolnym 2017/2018.
  2. Uczestnikami programu są uczniowie szkoły podstawowej klas V i VI.
  3. Program realizowany jest na lekcjach: przyrody, techniki, wychowania fizycznego, godzinach wychowawczych oraz na różnych formach zajęć pozalekcyjnych.
  4. Program skierowany jest do uczniów, nauczycieli, rodziców oraz środowiska lokalnego.

DZIAŁANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI PROGRAMU „TRZYMAJ FORMĘ”

 1. Poinformowanie uczniów o przystąpieniu do programu „Trzymaj formę” oraz zapoznanie ich z założeniami i celami tego programu. Prelekcja na temat zdrowego stylu życia – zbilansowanej diety, Piramidy Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej oraz Talerza Zdrowia. Wyposażenie uczniów w broszurki informacyjne dotyczące programu „Trzymaj formę” w dwóch wersjach: dla uczniów i dla rodziców (do przekazania).
 2. Projekt edukacyjny pt. :„Każdy jest kowalem własnego losu” – Tworzymy makietę Talerza Zdrowia – uczniowie wykonywali makiety Talerzy Zdrowia oraz portfolia konkursowe dotyczące zdrowego trybu życia na podstawie Talerza Zdrowia. Wystawa prac uczniów oraz konkurs na najlepiej wykonane portfolio i makietę (prace indywidualne i zbiorowe uczniów).
 3. Zagadnienia programowe realizowane podczas lekcji przyrody, techniki, wychowania fizycznego i godzin wychowawczych:
 • Zasady zbilansowanej diety,
 • Żyj aktywnie (rodzaje aktywności fizycznej i wpływ wysiłku fizycznego na organizm),
 • Prozdrowotne zachowania w rodzinie,
 • Nałogi i ich wpływ na nasze zdrowie,
 • Zdrowie na talerzu (rodzaje i funkcje składników odżywczych, wartość energetyczna określonych produktów, zasady zdrowego żywienia),
 • Normy żywieniowe – układanie jadłospisów,
 • Piramida żywienia – omówienie,
 • Sprawdź, co jesz (konserwanty i ulepszacze żywności),
 • „Rozkodowujemy etykiety” – analiza przykładowych etykiet produktów żywnościowych, symbole E,
 • Jak przygotować zdrowy posiłek? (żywność przetworzona i nieprzetworzona, metody obróbki cieplnej i konserwacji produktów spożywczych),
 • Mierzenie BMI ( Body Mass Index).
 1. Propagowanie aktywnego stylu życia poprzez zajęcia wychowania fizycznego i różnorodne formy  zajęć pozalekcyjnych:
 • Gry i zabawy rekreacyjno – sportowe,
 • Organizowanie środowiskowych imprez rekreacyjno – sportowych,
 • Organizacja Szkolnych Turniejów w grach zespołowych:

„4 mikołajkowy turniej tenisa stołowego”,

 • Udział uczniów w różnorodnych międzyszkolnych i pozaszkolnych zawodach sportowych, m.in.:

„Gminny międzyszkolny turniej minikoszykówki”,

„Turniej piłki nożnej o Puchar Tymbarku”,

 • „Piłka nożna jest dla wszystkich” – projekt sportowy realizowany na sali gimnastycznej,
 • Udział uczniów w dodatkowych zajęciach tenisa stołowego,
 • Uczęszczanie uczniów na basen.

SP PODŁĘŻE

Śledź nas w mediach społecznościowych