SP Podłęze

Świetlica Szkolna

Sekretariat czynny:

Pn. - Pt. 7.30 - 15.30

Przyjmowanie stron:  8.00 – 15.00

Środa dzień wewnętrzny

Świetlica

Szkoła Podstawowa w Podłężu prowadzi Świetlicę Szkolną o nazwie Świetliczkowo. Po remoncie w szkole, świetlica zlokalizowana jest obecnie w jasnej, przestrzennej sali na półpietrze szkoły. Przebywają w niej dzieci z klas I, II i III, ale także niektórzy uczniowie ze starszych klas, oczekujący na zajęcia dodatkowe w godzinach późniejszych. Wychowawcy prowadzą różne zajęcia i warsztaty. Świetlica funkcjonuje w taki sposób, by był czas aby każde dziecko mogło odrobić zadania domowe, zjeść posiłek przyniesiony z domu, odpocząć i pobawić się w gronie rówieśników. Zajęcia prowadzone są metodami pracy w grupie, by nauczyć dzieci współdziałania i zrozumienia, jak wiele można osiągnąć działając wspólnie z kolegami.

Podczas pracy Świetlicy Szkolnej zrealizowane są następujące cele:
•Zapewnienie dzieciom opieki podczas pobytu w Świetlicy.
•Właściwa organizacja czasu wolnego poprzez uczestnictwo dzieci w różnorodnych zajęciach i kołach zainteresowań
•Integracja dzieci przez:
•uczestnictwo w zabawach integracyjnych, konkursach, zajęciach ruchowych i drużynowych,
•gry i zabawy,
•zabawy tematyczne,
•planowanie wspólnych działań,
•kształcenie świadomości na temat warunków pracy w grupie
•Rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień poprzez koła zainteresowań:
plastyczne, literacko-plastyczne, przyrodniczo – ekologiczne, ruchowe
•Umożliwienie pracy własnej, pomoc w odrabianiu zadań domowych, praca indywidualna tym zakresie
•Budowanie poczucia własnej wartości przez:
zachęcanie dzieci do udziału w konkursach oraz nagradzanie ich za wykonane pracy, indywidualne rozmowy z rodzicami i wychowankami, analizowanie osiągnięć i postępów dzieci.
•Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, szkolnej:
obchodzenie ważnych świąt kalendarzowych i szkolnych (Święto Patronki, Dzień Edukacji Narodowej, Wszystkich Świętych, Dzień Niepodległości, Dzień Pluszowego Misia, Mikołajki, Święta Bożego Narodzenia, Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, Dzień Kobiet)
Organizowanie warsztatów rękodzielniczych i przygotowanie ozdób świątecznych na szkolne kiermasze świąteczne. Bieżące dbanie o estetyczny wygląd sali – wspólne tworzenie dekoracji. Wpajanie nawyków kulturalnego zachowania poprzez: egzekwowanie zasad obowiązujących w Świetlicy, systematyczne przypominanie Zasad Świetlicy, udział w przyjezdnych spektaklach, uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych ludzi (przygotowanie na warsztatach plastycznych wyrobów na kiermasz dla szkoły i prowadzenie go), okazywania miłości i szacunku rodzicom oraz uświadomienie wartości koleżeństwa, czytanie i analizowanie bajek z morałem, systematyczne prowadzenie zajęć z Savoir – vivre.
•Rozbudzanie wrażliwości na otaczającą przyrodę poprzez: rozbudzanie świadomości ekologicznej przez udział w zajęciach koła przyrodniczo – ekologicznego (pogadanki na temat konieczności segregacji śmieci, dbania o to, aby nie zanieczyszczać środowiska, zakup koszy do segregowanych śmieci, udział w obchodach Tygodnia Edukacji Globalnej), kształtowanie i rozwijanie odpowiedzialności za zwierzęta i otaczający nas świat oraz nauka odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami domowymi. Kształtowanie nawyku zdrowego trybu życia, zachęcanie do uprawiania sportów, zdrowego odżywiania i dbania o higieniczny tryb życia
•Rozwijanie inwencji twórczej dzieci przez: wykorzystywanie różnych rodzajów ekspresji (ruchowej, słownej, plastycznej, techniki origami, muzycznej), wykorzystywanie opowiadań i bajek (terapeutycznych, relaksacyjnych z morałem).
Dzięki wspólnej pracy dzieci i wychowawców sala świetlicowa jest ozdobiona pięknymi pracami plastycznymi a czas jaki dzieci spędzają w niej po skończonych lekcjach daje im wytchnienie i pozwala zrelaksować się po skończonych zajęciach.

Galeria

SP PODŁĘŻE

Śledź nas w mediach społecznościowych