SP Podłęze

Regulamin Placu zabaw

Sekretariat czynny:

Pn. - Pt. 7.30 - 15.30

Przyjmowanie stron:  8.00 – 15.00

Środa dzień wewnętrzny

Regulamin placu zabaw

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ  IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W PODŁĘŻU

 1. Plac zabaw służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci.
 2. Plac zabaw wyposażony został w urządzenia zabawowe przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 15 lat.
 3. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, a ponadto z uwagi na bezpieczeństwo bawiących się, należy przestrzegać następujących reguł:
  • w pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są gry zespołowe i jazda na rowerze,
  • zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych, szczególnie dotyczy to huśtawek, przeplotni, drabinek
  • zabronione jest korzystanie z huśtawek, ważek przez więcej niż jedno dziecko na jednym miejscu.
 4. Na placu zabaw obowiązuje zakaz:
  • zaśmiecania terenu,
  • niszczenia i uszkadzania roślinności,
  • dewastowania urządzeń zabawowo – rekreacyjnych,
  • zakłócania spokoju i porządku publicznego,
  • wprowadzania zwierząt.
 5. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych lub zniszczenia zieleni prosimy zgłaszać do Dyrektora SP im. św. Jadwigi Królowej Polski w Podłężu.
 6. Ze względów bezpieczeństwa w czasie trwania zajęć i przerw (w tym świetlicy szkolnej), tj. od 7:00 do 17:00, uczniowie mogą przebywać na placu zabaw tylko i wyłącznie w obecności nauczycieli!
Przed i po zakończonych zajęciach lekcyjnych za bezpieczeństwo dzieci oraz wszelkie szkody materialne przez nie wyrządzone odpowiadają rodzice, opiekunowie prawni.
Plac zabaw ma służyć wypoczynkowi naszych wychowanków. Starajmy się, aby zabawa dzieci nie była zakłócona wypadkami spowodowanymi nieprzemyślanymi działaniami. Zadbajmy o to, aby teren placu zabaw mógł służyć wyłącznie jako miejsce zabaw i wypoczynku.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.11.2018r. 

Regulamin zatwierdził
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. św. Jadwigi Królowej Polski w Podłężu

SP PODŁĘŻE

Śledź nas w mediach społecznościowych