SP Podłęze

Polityka Prywatności i Plików Cookies

Sekretariat czynny:

Pn. - Pt. 7.30 - 15.30

Przyjmowanie stron:  8.00 – 15.00

Środa dzień wewnętrzny

Polityka Prywatności i Plików Cookies
Szkoły Podstawowej  im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Podłężu

Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Podłężu szanuje prawo użytkowników do ochrony prywatności oraz danych osobowych. Wprowadza odpowiednie zabezpieczenia oraz stosuje się do obowiązujących przepisów prawa, zwłaszcza Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. obowiązującym od dnia 25 maja 2018  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako RODO).

Informacje podstawowe

1. Korzystanie ze strony internetowej szkoły może wiązać się ze zbieraniem danych osobowych jej użytkowników, w celu i zakresie niezbędnym do administrowania serwisem oraz utrzymania jego funkcjonalności.

2. Wszystkie treści i usługi udostępniane za pośrednictwem serwisu są dostępne bez konieczności rejestracji. Natomiast część usług, takich jak np. korzystanie z formularza kontaktowego, wymaga podawania danych osobowych oraz ich gromadzenia.

3. Administratorem Państwa danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem serwisu jest Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Podłężu zwany dalej Administratorem.

Dane osobowe

I. GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Serwis może przetwarzać Państwa dane osobowe za pomocą formularza kontaktowego, który umożliwia wysłanie wiadomości do Administratora i kontakt z nim drogą elektroniczną. W formularzu kontaktowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail oraz inne dane osobowe zawarte w treści formularza.

II. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

1. Dane osobowe użytkowników serwisu są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi  Administratora.

2. Administrator przetwarza dane osobowe przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczone danych przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, nieautoryzowanym dostępem, zabraniem, uszkodzeniem, modyfikacją, zniszczeniem lub ich utratą.

3. Dostęp do danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy lub podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych.

III. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W Szkole Podstawowej nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów lub wątpliwości w obszarze związanym z przetwarzaniem danych, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem email:iod@pq.net.pl

IV. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Podstawą prawną przetwarzania danych przez serwis jest art. 6 RODO

V. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a użytkownicy mają prawo do wglądu do nich, ich zmiany, sprostowania, usunięcia, przeniesienia, wniesienia żądania o zaprzestanie lub ograniczenie przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

2. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, użytkownicy mają prawo do wycofania zgody, na podstawie której ich dane osobowe są wykorzystywane przez serwis w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano przed wycofaniem tej zgody.

VI. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Podłężu wykorzystuje dane osobowe użytkowników serwisu do momentu realizacji celu, w jakim dane te zostały zgromadzone, a po tym czasie do celów archiwalnych lub do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych z usługą, która wymagała od użytkownika podania jego danych. Każdorazowo poinformujemy Państwa, przez jaki czas i w jakich celach Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora.

VII. KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH

Niepodanie danych, wniesienie prośby o ich usunięcie lub zaprzestanie dalszego przetwarzania może się w tych przypadkach wiązać z ograniczeniem albo brakiem dostępności niektórych usług.

VIII. ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe użytkowników nie są przekazywane do żadnych innych podmiotów za wyjątkiem podmiotów uprawnionych do dostępu do tych danych na mocy przepisów prawa. Dane osobowe użytkowników nie będą również przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

IX. PODMIOT PRZETWARZAJĄCY

Podmiotem przetwarzającym dane zgromadzane w serwisie jest firma Cyber_Folks S.A., Franklina Roosevelta 22
z siedzibą w Poznaniu  – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, obsługi domeny i serwera pocztowego.

X. PROFILOWANIE

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Technologie informacyjne

W celu korzystania ze strony internetowej Administratora niezbędne jest posiadanie:

 1. Urządzenia z dostępem do sieci Internet
 2. Aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail w przypadku kontaktu przez formularz kontaktowy.
 3. Przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www
 4. Oprogramowanie umożliwiające odczyt treści w przedstawionych formatach np. pdf.

Linki Odsyłające

W serwisie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

Pliki „Cookies”

 1. PLIKI „COOKIES”- co to jest?

Serwis wykorzystuje technologię tzw. ciasteczek (ang. „cookies”). Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które są wysyłane przez serwis internetowy, a następnie zapisywane na komputerach, laptopach lub smartfonach, aby m.in. ułatwić korzystanie ze stron www. Pliki te mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP urządzenia wykorzystywanego przez użytkownika podczas korzystania z serwisu oraz unikatowego identyfikatora tego urządzenia. Pliki te nie są przechowywane na serwerach wykorzystywanych przez administratora, a istotą ich działania jest zapis ich zawartości podczas wizyty na stronie na urządzeniu wykorzystywanym do korzystania z serwisu.

II. WYKORZYSTANIE PLIKÓW „COOKIES” PRZEZ SERWIS

1. Pliki cookies są wykorzystywane przez Administratora przede wszystkim w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu.

2. Podczas pierwszego wejścia na stronę internetową szkoły trzeba wyrazić zgodę na cookies lub podjąć inne, możliwe działania wskazane w komunikacie, żeby móc dalej korzystać z  jej zawartości. Korzystanie ze strony internetowej oznacza wyrażenie zgody. Jeżeli osoba nie chce takiej zgody wyrazić – opuszcza stronę internetową lub rezygnuje ze zbierania plików cookies w sposób opisany poniżej.

3. Serwis nie wykorzystuje ciasteczek do identyfikacji, śledzenia lub zbierania danych osobowych. Administrator nie łączy danych eksploatacyjnych oraz informacji zawartych w plikach cookies z żadnymi innymi danymi, w których posiadanie wejdzie lub do których może mieć dostęp.

III. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

1. Użytkownik może uzyskać dostęp do zgromadzonych plików cookies znajdujących się na dysku lub w pamięci urządzenia, wykorzystywanego do korzystania z serwisu, poprzez analizę zawartości plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

2. Użytkownik może zrezygnować ze zbierania plików cookies: wchodząc na stronę Ustawień reklam Google lub Network Advertising Initiative (dla innych zewnętrznych dostawców reklam) lub zmieniając ustawienia przeglądarki wykorzystywanej do korzystania z serwisu, w sposób odpowiedni dla danej przeglądarki.

IV. Administrator stosuje następujące pliki cookies podmiotów trzecich w ramach Strony:

 1. Treści z portali i stron internetowych zewnętrznych dostawców, Administrator może osadzać na Stronie treści z portali, serwisów, blogów i innych stron internetowych zewnętrznych podmiotów. W szczególności mogą to być filmy z serwisu You Tube. Wspomniane podmioty trzecie mogą zapisywać pewne dane o odtworzeniach treści jakich dokonał Użytkownik. Jeśli nie chcesz, żeby miało to miejsce, wyloguj się z danego portalu (jeśli posiadasz tam konto i jesteś zalogowany) zanim odwiedzisz moją Stronę lub nie odtwarzaj danych treści na Stronie. Możesz też zmienić ustawienia swojej przeglądarki i zablokować wyświetlanie Ci określonych treści z określonych portali. 
 2. You Tube. Serwis YouTube obsługiwany jest przez Google LLC i pozwala na odtworzenie nagrań znajdujących się na stronach Administratora. You Tube może zapisywać na urządzeniu Użytkownika pliki cookies o odtworzeniach nagrań i przypisuje je do konta Użytkownika na You Tube, jeśli jest zalogowany. Korzystając z nagrań umieszczonych w portalu YouTube, korzystasz z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Google LLC. Szczegóły w zakresie przetwarzania danych osobowych przez SoundCloud zawiera polityka prywatności i regulamin tego portalu:  https://policies.google.com/privacy i https://www.youtube.com/t/terms

Logi serwera

Korzystanie ze strony Szkoły Podstawowej w Podłężu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona internetowa.

 1. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta użytkownik.
 2. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Logi serwera służą do administrowania stroną internetową, a ich treść nie jest ujawniana nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 4. Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do identyfikacji użytkowników.

SP PODŁĘŻE

Śledź nas w mediach społecznościowych