You are currently viewing Zmiana terminów rekrutacji

Zmiana terminów rekrutacji

Rekrutacja uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 zostaje wydłużona o dwa tygodnie tj. do 10 kwietnia 2020 r. 

Dyrektor Szkoły
Hanna Surdy