You are currently viewing Akademia Bezpiecznego Puchatka

Akademia Bezpiecznego Puchatka

     W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas pierwszych wzięli udział ogólnopolskim programie edukacyjnym Akademia Bezpiecznego Puchatka. Program ten obejmował tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie. Zajęcia zostały przeprowadzone na  podstawie otrzymanych materiałów od organizatora programu.  Uczniowie poszerzyli swoją dotychczasową wiedzę w podanych obszarach. Zdobytą wiedzę zweryfikowali biorąc udział w  Ogólnopolskim Teście Bezpieczeństwa. 

     Po zakończeniu i zrealizowaniu wszystkich elementów programu szkoła otrzymała Certyfikat „Akademii Bezpiecznego Puchatka” oraz dyplomy dla uczniów.  

                                                                                                    Magdalena Szewczyk