You are currently viewing Pierwsza rocznica powstania ,,Świetliczkowa”

Pierwsza rocznica powstania ,,Świetliczkowa”

20 maja, w naszej szkole odbyła się uroczystość pierwszej rocznicy
powstania „Świetliczkowa”. Otwarcia imprezy dokonała Pani Dyrektor
wraz z wychowawczyniami. Odśpiewano tradycyjne 100 lat, były życzenia
oraz poczęstunek pysznym tortem. Obejrzeliśmy spektakl „O prosiaczku
brudasku” a potem zrobiliśmy las w słoiku  na warsztatach
ekologicznych.
Do domu każdy dostał balonikową zabawkę i pożegnaliśmy
w doskonałych nastrojach.  
To był dobry dzień☺️🥰