You are currently viewing Konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii-materiały do konkursu

Konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii-materiały do konkursu

Konkurs dotyczy krajów Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, a tematyka konkursu obejmuje zagadnienia z zakresu:

historii i współczesności, geografii, kultury, edukacji, polityki, tradycji narodowych

do zapoznania również zagadnienia ze strony

     https://liblink.pl/KjA9JqWGQf  

dodatkowe materiały wspierające przygotowanie do konkursu są dostępne poniżej.

Pytania konkursowe będą zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim.

Na test składać się będą:

1) część w języku polskim:

– pytania otwarte

– test wyboru

– łączenie faktów

– uzupełnianie mapki Wielkiej Brytanii

– uzupełnianie kalendarium ważniejszych wydarzeń historycznych Wielkiej Brytanii   

                  2) część w języku angielskim:

– do przeczytania krótki tekst w j. angielskim i udzielenie odpowiedzi na pytania do tekstu

– test wyboru

                                             Organizator:

                                          Elżbieta Olszewska

Wielka Brytania - geografia, historia, ustrój...

Szkolny konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii

Materiały konkursowe do IV Powiatowego Konkursu Wiedzy o Krajach Angielskiego Obszaru Językowego organizowanego przez Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim

IV Gminny Konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii - 2008

V Gminny Konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii - 2009

XV Gminny Konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii - 2018

XVI Gminny Konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii - 2019

Quest - Konkurs wiedzy - Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej