You are currently viewing Gala odznaczeniowa PCK

Gala odznaczeniowa PCK

W dniu 3.12.2022 r. opiekun Szkolnego Koła PCK p. Katarzyna Puchała wzięła udział w Gali Odznaczeniowej w Nowohuckim Centrum Kultury. W uroczystości uczestniczyły władze PCK oraz województwa małopolskiego z wojewodą Łukaszem Kmitą na czele.

Jubileusz był okazją, aby przypomnieć historię ruchu młodzieżowego w organizacji, a także podziękować oraz uhonorować opiekunów szkolnych kół okolicznościowym medalem 100-lecia Ruchu Młodzieży w PCK 1921-2021.