Ferdinand McAvoy
01 / 09
Nauczyciel przedmiotów humanistycznych
język polski
mgr Iwona Lubaś
wychowawca klasy IV A
Ferdinand McAvoy - kopiuj
02 / 08
Nauczyciel przedmiotów humanistycznych
język polski
mgr Monika Czarnocka-Milik
wychowawca klasy VII A
Ferdinand McAvoy - kopiuj - kopiuj
03 / 08
Nauczyciel przedmiotów humanistycznych
język polski
mgr Alicja Konarska
terapeuta pedagogiczny
Ferdinand McAvoy - kopiuj - kopiuj
04 / 08
Nauczyciel przedmiotów humanistycznych
historia, plastyka
mgr Renata Bobowska
wychowawca klasy V B
Ferdinand McAvoy - kopiuj - kopiuj - kopiuj
05 / 08
Nauczyciel przedmiotów humanistycznych
neurologopeda
mgr Marta Makowiecka-Tarasek
Ferdinand McAvoy - kopiuj
06/ 09
Nauczyciel przedmiotów humanistycznych
edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Andrzej Frąś
Ferdinand McAvoy - kopiuj
07 / 09
Nauczyciel przedmiotów humanistycznych
muzyka, informatyka
mgr Łukasz Rusek
Ferdinand McAvoy
Ferdinand McAvoy - kopiuj
Ferdinand McAvoy - kopiuj - kopiuj
Ferdinand McAvoy - kopiuj - kopiuj
Ferdinand McAvoy - kopiuj - kopiuj - kopiuj
Ferdinand McAvoy - kopiuj
Ferdinand McAvoy - kopiuj
previous arrow
next arrow