Ferdinand McAvoy
01 / 07
Nauczciel przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
mgr Lucyna Knap
matematyka
wychowawca klasy VI B
Ferdinand McAvoy - kopiuj
02 / 07
Nauczciel przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
mgr Magdalena Wojdyła
matematyka
wychowawca klasy VI A
Ferdinand McAvoy - kopiuj - kopiuj
03 / 07
Nauczciel przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
mgr Joanna Pelczar
biologia, przyroda
wychowawca klasy V A
Ferdinand McAvoy - kopiuj
04/ 07
Nauczciel przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
mgr Aneta Horowska
geografia, wiedza o społeczeństwie
wychowawca klasy VIII A
Ferdinand McAvoy - kopiuj - kopiuj
05/ 07
Nauczciel przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
mgr Krystyna Rypel
chemia, fizyka, biblioteka
Ferdinand McAvoy - kopiuj
06 / 07
Nauczciel przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
mgr Zbigniew Florczykiwewicz
informatyka
Ferdinand McAvoy - kopiuj
07/ 07
Nauczciel przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
mgr Łukasz Rusek
informatyka, muzyka
Ferdinand McAvoy
Ferdinand McAvoy - kopiuj
Ferdinand McAvoy - kopiuj - kopiuj
Ferdinand McAvoy - kopiuj
Ferdinand McAvoy - kopiuj - kopiuj
Ferdinand McAvoy - kopiuj
Ferdinand McAvoy - kopiuj
previous arrow
next arrow