W roku szkolnym 2019/2020 pomimo trudnych warunków nauczania spowodowanego stanem epidemicznym w kraju ,  uczniowie Szkoły Podstawowej w Podłężu osiągnęli sukces – bardzo wysokie wyniki egzaminów ósmoklasisty!

        31 lipca uczniowie z całej Polski poznali wyniki egzaminów ósmoklasisty. Mamy się czym poszczycić uczniowie Szkoły Podstawowej w Podłężu osiągnęli bardzo wysokie wyniki na wszystkich trzech egzaminach. Ich rezultaty są dużowyższe od średniej krajowej, województwa, powiatu i gminy. Były najwyższe w gminie wśród szkół publicznych. Osiągnęliśmy poziom 8 w skali staninowej, która podaje  średnią wyników wszystkich szkół podstawowych w kraju od (1-najniższy wynik do 9 -wynik najwyższy).

       Nasi absolwenci uzyskali trzy ósemki- z języka polskiego , z matematyki  i   języka angielskiego , czyli wynik bardzo wysoki.

      Pomimo nauczania zdalnego,ósmoklasiści zostali świetnie przygotowani przez nauczycieli do egzaminów kończących szkołę podstawową.   Uczniowie zdający na egzaminie najbardziej popularny język obcy nowożytny – język angielski – zdobyli średnio 71 proc. To aż o 14 proc. więcej niż średnia osiągana w Małopolsce (57 proc.) i o 17 proc. więcej niż średnia w całym kraju (54 proc.).Podobnie jest w przypadku egzaminu z języka polskiego – nasi uczniowie zdali go na 71 proc. (przy średniej wojewódzkiej 62proc. i ogólnopolskiej – 59 proc., w powiecie 64 proc., w gminie 62 proc.)Bardzo wysokie wyniki ósmoklasiści  osiągnęli też na uznawanym za najtrudniejszy egzaminie, czyli egzaminie z matematyki 59proc.(w porównaniu do 51 proc. w Małopolsce , w powiecie 53 proc., w gminie 54 proc. i  46 proc. w całej Polsce).

     Gratulujemy naszym absolwentom tego wspaniałego wyniku !Wielu uczniów uzyskało wynik bliski/równy 100% i mogło bez problemu kontynuować naukę w wybranych szkołach  średnich. Ciężka praca uczniów i nauczycieli została uwieńczona sukcesem!Absolwentom życzymy powodzenia!

                                                                                   Monika Czarnocka- Milik

                                                                                          Iwona Lubaś