You are currently viewing Kto może pracować w lecznicy weterynaryjnej?

Kto może pracować w lecznicy weterynaryjnej?

     W ramach projektu „Czytam z klasą” II moduł „Zwierzęce lekturki spod chmurki” klasę 1b odwiedziły pracownice lecznicy weterynaryjnej z Wieliczki. Jedna z pań to mama ucznia klasy 1b p. Joanna Kuglin-Porosło – zootechnik, która zorganizowała dla uczniów zajęcia warsztatowe. Na zajęciach nie zabrakło p. weterynarz oraz p. fizjoterapeutki. Każda z pań opowiedziała na czym polega jej praca w lecznicy oraz w jaki sposób należy właściwie opiekować się zwierzętami. Odbyły się również zajęcia praktyczne. Uczniowie „zamienili się” w małych weterynarzy. Każdy z nich otrzymał pomoce jednorazowego użytku. Pacjentami były oczywiście zwierzaki-pluszaki. Zajęcia sprawiły uczniom wiele radości za co jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

Klasa 1b z wychowawcą